azospermi

Cerrahi Yolla Sperm Elde Edilme Teknikleri

Tıkanıklık Nedeniyle Asospermi

Azoospermlerin% 40’ı bloke edilmiştir. Mikrocerrahi (MESA), giriş ve testis iğnesi (TES) ile ve sperm olmayan hastalarda tetsit doku örnekleri (TESA) alınarak sperm elde edilebilir. Elde edilmek için tedavi alan hemen hemen tüm hastalarda tıkanıklıktan muzdarip olabilir.

Tıkanıklık Nedeniyle Asospermi

Tıkanıklık Olmadan Azospermi

Azospermlerin% 60’ı tıkanmaya bağlı değildir. Tedavi etmenin tek yolu, spermi testislerden ve sonra mikroenjeksiyondan cerrahi olarak çıkarmaktır. Çalışmalar, bu gruptaki hastaların yaklaşık% 50’sinin spermi cerrahi olarak alabildiğini göstermiştir. Bu hastalara, bir testiküler biyopsi iğnesine nüfuz edilirken, testislere cerrahi olarak müdahale edilebilir.

Bununla birlikte, test travması daha az olduğu için, testis açılmadan önce spermin iğne ile alınmasına çalışılmaktadır. Temel düşünce, testislerde sperm üretiminin homojen dağılımının ve dolayısıyla farklı bölgelerden biyopsi ile spermatozoanın bulunabileceğini göstermektir. Bu ihtimalden önce elde edilen en önemli bulgular, azospermisi olan hastalarda spermin, tanı amaçlı olarak yapılan testis biyopsilerinde aşırı yük patolojisi tanısı ile elde edildiğini göstermektedir.

Sperm üretimi normal görünüyorsa veya yapı bazı yerlerde normal görünüyorsa, spermin cerrahi olarak çıkarılması muhtemeldir. Sertoli hücre sendromu, hücre aplazisi veya olgunlaşma tutuklaması gibi tanılarda daha az bulunur. Testiküler volüm veya hormon düzeylerinin sperm bulma olasılığına etkisi oldukça sınırlıdır. Obstrüktif olmayan azospermik erkeklerde bazı genetik testler yapılması önerilir.

Tıkanıklık Nedeniyle Asospermi

Örneğin, bu hastaların% 10-20’sinde somatik kromozom bozuklukları ve% 5-10’unda Y kromozom kırıkları vardır. Ameliyatta daha büyük delesyonlar için AZFb veya AZFb içeren Y kromozom bölgesi, sperm almak için olasılığı çok az veya hiç şansı yoktur.

Mikro-TESE mikroskop altında testislerin biyopsi yapılmasıdır. Buradaki amaç, mikroskop altında büyütme ile sperm içermesi muhtemel olan dokuları elde etmektir. Böylece teorik olarak, sperm bulma olasılığının artması testislerde daha az doku hasarı alır. Bu konudaki çalışmaların çoğunda, Micro TESE’yi arttırmak için sperm bulma oranı gösterilmiştir, bazı çalışmalar normal TESA ile sperm bulma açısından fark bulmamıştır. TESA Micro testis dokusunu alır ve bu daha az zararlı bir yöntemdir.Sperm bulma olasılığı hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Mikro-TESEN’in daha uzun sürdüğü ve özel deneyim ve ekipman gerektirdiği de büyük bir dezavantajdır.

İlginizi Çekebilir

Cerrahi Sperm Arama

Cerrahi Sperm Arama Mikroenjeksiyon yönteminin bulunmasına dek pek umutla bakılmayan erkek kısırlığı tedavisi, yeni gelişmeler …