Çocukluk Çağı Kanserlerinin Azospermi Rahatsızlığına Etkisi

Erkek kısırlığı olarak tanımlanan azospermi rahatsızlığı erkeklerin başına gelen en kritik rahatsızlık gruplarından birisidir. Birçok erkek bu nedenle çocuk sahibi olamaz. Canlı sperm hücresi sayısının azalması ile meydana gelen rahatsızlık bu konuda yapılacak yardımcı üreme tekniği uygulamaları dışında gelişimini sürdürmeye devam eder. Rahatsızlığın gelişimi ile birlikte testislerdeki kan akışında da problemler meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda en önemli unsur erken tanı sürecidir. Kişi erken tanı sürecinde yeteri kadar çaba sarf etmediği takdirde rahatsızlığın tedavi seçenekleri de daralacaktır. Eğer erken tanı konulursa doğal tedavi yöntemlerinden faydalanmak mümkündür. Ancak tanı süreci gecikmişse sadece cerrahi operasyon seçeneği tanımlanabilir. Kişi bu gibi durumlara dikkat etmelidir.

AZOSPERMİ’NİN GELİŞİM NEDENLERİ

Azospermi rahatsızlığının gelişimini etkileyen birçok önemli etmen bulunur. Tüm bu etmenlerin bireysel çabalarla ikinci plana atılması imkansızdır. Birey kendi başına belirli oranda rahatsızlıktan korunabilir. Azospermi rahatsızlığından korunmak ve kısa süre içerisinde harekete geçmek için bireyin uzman doktor gözetiminde olması gerekir. Böylece uygun olan tedavi seçeneği takip edilir ve rahatsızlığın gelişimi önemli oranda durdurulur. Siz de bireysel olarak çaba göstermek yerine uzman doktorlardan yardım alabilirsiniz. Azospermi rahatsızlığının gelişim türüne bağlı olarak farklı tedavi seçenekleri önerilebilir. Rahatsızlığın gelişimi çocukluk çağı kanserlerine de bağlı olabilir. Bu gibi durumlar tanı sürecinde uygulanacak testlerde ortaya çıkacaktır. Uzman doktorlar ilgili bulguları yakından takip edecektir.

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNİN ETKİSİ

Çocukluk çağı hastalıkları birçok kişiyi gelecek dönemde farklı konularda etkiler. Çocukluk çağında sık görülen lenfoma ve lösemi gibi kanserlerin tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları ileri yaşlarda sperm elde edilmesinde ciddi sorunlara neden olmaktadır. Yetişkinlerde kemoterapi tedavisi öncesi sperm dondurmak mümkünken çocukluk döneminde bu önlemin alınması mümkün değildir. Çünkü, ergenlik öncesi testis dokusunda sadece erken evre sperm hücreleri vardır. Olgun dölleyebilir sperm hücresi gelişimi ergenlik ile tamamlanır. Yine aynı nedenle, çocuklarda henüz olgun sperm hücresi oluşmadığı için testis dokusunun alınıp saklanması ve ileride sperm elde etmek üzere dondurulması da mümkün değildir. Bu gibi durumların göz önünde bulundurulması gerekir.

İlginizi Çekebilir

Azospermiye Sebep Olan Faktörler

Alınan meni örneğinde canlı sperm hücresi bulunamaması ve kısırlık yaşanması olayına azospermi adı verilir. Azospermi …