Semen Analizi

Semen Analizi Nedir? Semen Analizi Nasıl Yapılır?

Azospermi rahatsızlığına sahip olan erkekler için yapılan uygulamalardan birisi olan semen analizi kritik verilerin elde edilmesine yardımcı olur. Birçok rahatsızlığın ortaya çıkarılabilmesi, teşhis edilmesi ve tanı koyulması için farklı teknikler kullanılır. Rahatsızlıkların hangi boyutta olduğu …

Devamı »

Azospermiye Sebep Olan Faktörler

Alınan meni örneğinde canlı sperm hücresi bulunamaması ve kısırlık yaşanması olayına azospermi adı verilir. Azospermi rahatsızlığı nedeniyle birçok çift çocuk sahibi olamamaktadır. Tedavisi mümkün olan bu rahatsızlığı tetikleyen birçok faktör vardır. Azospermi rahatsızlığını tetikleyen faktörlerden …

Devamı »

Erkekte Kısırlık Nasıl Teşhis Edilir?

Kısırlık, çiftlerin yaklaşık %15’ini etkiler. Bir yıl boyunca çocuk sahibi olmaya çalışan ancak başarılı olamayan çiftlere, kısırlık tanısı konur. Sorun erkekten kaynaklandığında, erkek kısırlığı olarak adlandırılır. Erkekte kısırlık, tüm kısırlık vakalarının %30’luk kısmını oluşturur. Genetik …

Devamı »

Erkekte Kısırlık ve Sperm Testi

Kısırlık sorunlarının yaklaşık %25’i, erkekte kısırlık sorunlarından kaynaklanır. Her iki vakadan birinde, kısırlığın altına yatak başka bir neden olur. Bazen erkekten kaynaklanan kısırlığın tek neden olup olmadığını ya da kısırlığa neden olan başka bir neden …

Devamı »

Spermiogram (sperm tahlili)

Spermiogram

SPERMİOGRAM (SPERM TAHLİLİ, SPERM TESTİ, MENİ TESTİ) 2 ila 4 günlük cinsel perhiz sonrasında yapılmakta olan testlerdir. Sağlıklı bir spermiogram neticesi alabilmek için sperm örneği testin yapılacağı laboratuara yakın yerde alınmalı ve 1 saati aşmadan laboratuara teslim …

Devamı »

Semen Analizi

Semen Analizi

Semen Analizi Erkek faktöründeki İnfertilite, cinsel güç ve boşalmadan bağımsız bir unsurdur ve yapılan testler neticesinde Semen Analizi ile en doğru kanıya ulaşılabilir. Geçmişte yalnızca kadın faktöründen kaynaklandığı düşünülen İnfertilite probleminin, ilerleyen tıp ve teknoloji …

Devamı »

Kısırlığın Araştırılması

Kısırlık Araştırması Kısırlık olup olmadığı araştırılırken ilk önce semen analizi testi yapılmalıdır. İlk testten sonra 2 aylık aralarla minimum 2 defa aynı test yapılmalı ve değerlendirilmelidir. Kısırlık araştırması  Semen analizindeki değerler normal olduğunda erkekte kısırlık …

Devamı »

Sperm Kalitesi Düşüyor !

Dünyada insan sperminin kalitesi ve yoğunluğu üzerine yapılan en kapsamlı araştırmanın sonuçları, ciddi bir düşüşü ortaya çıkardı. 1989-2005 yılları arasında, 26 bin erkek üzerinde yapılan araştırma ortalama sperm sayısının üçte bir oranında azaldığını gösterdi. Bu …

Devamı »

Spermiogram Sperm Testi, Meni Testi

Spermiogram (sperm analizi, sperm tahlili, meni tahlili, semen analizi) sperm sayısını, şeklini, hareketini değerlendirmeye yönelik bir testtir. Sperm sayısı, normal spermlerin anormal şekilli spermlere oranı, hareket derecesi iyi olan sperm miktarı değerlendirilir. Ayrıca verilen semen …

Devamı »

Spermiogram – Sperm Analizi

Sperm analizi kısırlık araştırmalarının önemli adımlarından biridir. Analiz sırasında toplam sperm sayısı, hareketleri (motilite) ve şekil (morfoloji) özellikleri incelenir.  Ayrıca verilen semen örneğinin miktarı, lökosit varlığı, likefaksiyonu gibi özellikleri değerlendirilir. Sperm örneği verildikten sonra 30 …

Devamı »

Erkeklerde Sperm Kalitesini Artıran Besinler

ERKEKLERDE SPERM KALİTESİNİ ARTIRAN BESİNLER Cinsellik de nefes almak, su içmek ve beslenmek gibi insan yaşamının doğal bir parçasıdır. İnsan cinselliğini doğadaki diğer canlılardan ayıran, onu en güzel şekilde yaşayabilme bilincidir. Ne yazık ki toplumun …

Devamı »

Spermiyogram, Sperm Testi

Erkek kısırlığını belirleyen önemli bir faktör sperm hücrelerinin sayı ve kalitesidir. Sperm sayı ve kalitesini belirlemeye yönelik teste ise Spermiogram (sperm testi) denir.Cinsel ilişki veya sonrasında boşalmanın olması, mutlaka yeterli sayı ve kalitede sperm olduğu …

Devamı »

Azospermi, Semende Canlı Sperm Olmaması,TESE Yöntemi

Azospermi, menide  sperm olmaması durumuna denir. Bu hastalarda azosperminin sebepi; hormonal ya da genetik bozukluklar, çocukluk çağında inmemiş testis ya da fıtık nedeniyle geçirilen ameliyatlar, testislerin olmamasının geç farkına varılması ve erişkin yaşta ameliyat olmak …

Devamı »