Kısırlık Ne Demek

Kısırlık Ne Demek

Kısırlık – İnfertilite Nedir?

1 yıl boyunca korunma yöntemlerine başvurmadan düzenli ilişkiye giren çiftlerin gebelik elde edemediği durumlarda Infertilite – Kısırlık ihtimali gündeme gelir.

Çiftlerden kadının hiç gebeliği olmamasına “Primer Infertilite”, normal ve sağlıklı doğum gözetilmeden yine kadının daha önce gebe kaldığı durumlara ise “Sekonder Infertilite” adı verilmektedir.

Primer Infertil durumu, Infertil kadınlarda % 30 oranında görülmektedir. % 70’e yaklaşan oranlarda ise geçmişte bir ya da daha fazla gebelik elde edilebilmiştir.

15 ila 44 yaş arasındaki kadınlarda % 8 ila % 10 arasından gebelik elde etme sorunları görülebilmektedir. (Bu oranlar farklı toplumlarda değişkenlik gösterebilir)

Bu tedaviyi uygulayan doktorlar tanı ve tedavi sırasında çifte durum hakkında bilgi verir ve gebelik elde etme ihtimalini değerlendirirler. 35 yaş ve üzeri kadınlar için yapılan değerlendirmelerde probleme rastlanmasa dahi gebelik elde edilme sürecini kısaltma yönünde inisiyatif kullanabilirler.

Üreme sisteminden kaynaklanan bir sorun olan kısırlık, bir veya birden fazla faktörün bir araya gelmesiyle birlikte de oluşabilmektedir. Bu sorunu yaşayan çiftler için birçok tedavi ve uygulama geliştirilmiş, çocuk sahibi olma konusunda umudunu kaybetmek üzere olan çiftlere olanak sağlanmıştır.

 Kısırlık Belirtileri

Çiftlerin geneli korunmasız ve düzenli ilişkiye girdikleri ilk 6 ay içerisinde gebelik sonucu elde edebilmektedir. 1 yıl içerisinde aynı sonuca ulaşan çiftlerin oranı ise % 85 civarındadır. Geriye kalan diğer çiftlerden % 50 oranındaki grup, 1 yıllık süreden sonra geçen 36 ay içerisinde gebelik elde etmektedir.

Gebelik elde edememe durumu kısırlığın temel belirtisidir ve faklı belirtiler görülmeyebilir. Kadınlarda anormal menstural kanamalar, erkeklerde ise kıllanma benzeri hormonal bozukluklar ya da seksüel işlevlerde değişiklik durumları bazen Infertilite belirtisi olabilmektedir.

Doktora Ne Zaman Gidilmeli?

– 30 yaşın üzerinde ve gebelik elde etmeye çalışan kadınlar için, 6 ay süreyle menstural kanama olmaması durumunda

Menstural periyodlar ağrılı ya da düzensiz geçiriliyorsa

Endometriozis, Pelvik ağrı ya da tekrarlayan düşük durumlarında

– Prostat geçmişi, Testiküler, sperm sayısını düşük olması ve cinsel problemler olduğunda

Siklus başına gebelik oranı nedir?

Kadında adet görülen günle diğer adetin başladığı güne kadar süren döneme “Siklus” adı verilmektedir.

Örnek vererek şöyle anlatılabilir: Önceden sorunsuz gebelik elde edebilmiş 100 çift, kadının yumurtlama dönemine yakın bir zamanda korunma yöntemi uygulamadan ve düzenli bir şekilde cinsel ilişkiye girdiklerinde, uygulanan gebelik testi sonuçlarında bunların 20 ila 25’inin gebelik elde ettiği görülür. Aradan geçen 1 aylık süreden sonra 15 ila 20 çiftte de gebelik elde edilir ve rakamlara bakıldığında 4 ayda hepsinin aynı sonucu alması gerekirken yıl sonunda bu oran % 85 ila % 90 oranında gerçekleşir. Yani testteki % 20 ila % 25 oranı, normal çiftlerde siklus başına düşen gebelik oranları elde edilmiş olur.

Infertil çiftler söz konusu olduğunda siklus başına düşen gebelik elde etme oranlarının normal olarak kabul edilen oranların altına düşmüş çiftlerden söz edilmektedir. Siklus başına gebelik elde etme oranı % 5 olarak gerçekleşen bir çift, korunma yöntemi kullanmadan düzenli şekilde cinsel ilişkiye girdiğinde % 60 oranında gebelik elde edebilmektedir.

 Gebelik nasıl oluşur?

Erkek spermiyle kadın yumurtasının buluşması sonucunda gebelik elde edilebilmektedir. Yumurtlaması normal şekilde seyreden bir kadında yumurta her ay 2 adetin ortasına denk gelen bir dönemde yumurtalıklardan atılarak tuba içerisine girmektedir. Bu durumda yumurtanın canlı kalabilme süresi 12 ila 48 saattir. Bu süre içerisinde spermle temas etmesi gerekir ve gebelik elde edilebilmesi için canlı spermlere ihtiyaç vardır.

Gebelik elde edebilmek için normal spermin kadın vücudunda 3 ila 8 gün arasında canlı kalması gerekmektedir. Normal bir kadında yumurtlama ayda 1 kez gerçekleşirken, erkek ise kadın vücuduna çok defa canlı sperm bırakabilir. Yumurtlama döneminde gün aşırı cinsel ilişkiye girildiğinde gebelik elde etme ihtimali yükselmektedir.

Tedaviye başlamadan önce yapılan inceleme ve tetkiklerde çiftlerin cinselliği yaşama şekli öğrenilmeli ve gebeliği sağlayacak en yüksek ihtimali veren gün aşırı ilişki periyodu tavsiye edilmelidir.

Kadının gebe kalması için gereken şartlar:

Normal bir Uterus ve tüplerin açık olması

Yumurta oluşumu

Kadın vücuduna spermin bırakılması, yumurtanın canlı olduğu sürede kadın vücudunda canlı şekilde kalabilmesi

Spermin yumurtayı dölleyecek kapasitede olması

Yumurtanın döllenme sonrasında rahim içerisine erişebilmesi

“Endometrium” denilen rahim içerisini örtmekle görevli tabakanın döllenmiş yumurtayı reddetmeyecek yapıya sahip olması

Infertilite tipleri

Gebelik elde edebilmek için gereken şartlardan eksik olanlara göre belirlenmektedir.

Tubal faktör:

Bu durumlarda kadının tubaları önceden geçirilmiş enfeksiyon ya da ameliyatlardan dolayı tıkalı halde ya da yapışıktır. Söz konusu sorun yumurtanın spermler birleşmesini ya da döllenmiş yumurtanın rahim içerisinde ilerlemesini imkansız hale getirmektedir. Bu sebepten dolayı böyle durumlarda gebelik elde edilmesine ender rastlanır ve elde edilen gebelikler genelde rahimden başka yerlerde gerçekleşir yani dış gebelik durumu oluşarak tehlikeye neden olur.

Erkek faktörü:

Erkeğin sperm kalitesinin gebelik elde edilmesi için yetersiz kaldığı durumlardır. Bu durum spermin kadın vücudunda canlı kalma süresini kısaltır ya da dölleme yeteneğini kısıtlar.

Endometriozis:

Endometrium dokusunun rahim içerisinde değil de karın, yumurtalık ya da bağırsaklar üzerinde olduğu durumlardır. Bazen yumurtalık, tüp ve rahimde yapışıklıkların meydana gelmesine sebep olabilir. Bazı durumlarda da bağışıklık sistemine zarar vererek kısırlığa yol açabilir.

Infertilite tedavileri

Yumurtlama Sisteminin Uyarılması

Daha çok kadında yumurtlama yoksa ya da düzenli değilse uygulanmaktadır. Genellikle kullanılan yöntem, farklı metotlarla hazır hale getirilmiş spermleri rahim içerisine aşılama yöntemidir. Hafif erkek problemleri, hafif Endometriozis ve açıklanamayan kısırlık vakalarında uygulanır.

Başarı sağlanabilmesi için kadında normalde ayda 1 ya da 2 olan yumurta sayısını 3 ya da 4 taneye çıkarılması gerekir. Öte yandan çoğul gebelik ihtimali 3 ya da 4 yumurtadan fazla sayı elde edildiğinde yükseliş gösterdiğinden Ovulasyon’da farklı yöntem ve ilaçlar kullanılması gerekebilir. 22 ila 32 günde bir adet gören kadının Ovulasyonu düzenli demektir, dolayısıyla inceleme ve takibe gerek yoktur.

Suni döllenme (Aşılama)

Genellikle açıklanamayan Infertilite, erkeğe bağlı Infertilite ve rahim ağzı problemi kaynaklı kısırlık vakalarında uygulanmaktadır.

Yumurtlama gerçekleştiğinde ya da gerçekleşmesine yakın bir sürede kadın vücuduna cinsel ilişki haricinde sperm verilmesi yöntemidir.

Elde edilen spermler hiçbir işlem uygulanmaksızın rahim ağzına enjekte edilebilir. Ayrıca özel yöntemler kullanarak kaliteli spermlerin ayrılmasıyla doğrudan rahim içerisine de verilebilmektedir.

Normal şartlarda meninin çoğunluğu prostat salgısıdır ve sperm hacim olarak % 10 kadar yer tutar. Spermi meniden ayırabilmek için sperm yıkama yöntemleri uygulanmaktadır.

Meni doğrudan rahim içerisine verildiğinde rahimde şiddetli kasılmalara yol açabilir. Bunun nedeni menide bulunan yüksek konsantrasyonlu “Prostaglandin” hormonlarıdır.

Subfertil erkeklerde uygulanan rahim içi aşılama yönteminin faydasız olduğunu ileri sürenler de vardır.

Bu tezi savunanlar işlemin “Superovulasyon” yani ilaç kullanarak her ay 3 ya da 4 yumurta elde etme tekniğiyle birleştirilerek yapılması gerektiğini ileri sürmektedirler.

Tubal Mikrocerrahi

“Tubal faktör” durumlarında yani tüplerin tıkalı olduğu durumlarda tıkanıklığın açılması ya da tüplerin etrafındaki yapışıklıkları açmak ve yeniden oluşmalarını engellemek için uygulanmaktadır. Dikkat ve incelik gerektiren bir işlemdir ve bazı durumlarda Mikroskop kullanımı gerekebilmektedir. Kimi durumlarda tüplerin bozuk ve tıkanmış kısımları çıkarılmakta ve sağlam olan yerlerin uçları dikilerek birleştirilmektedir.

In Vitro Fertilization (IVF-Vücud Dışı Döllenme) veya Tüp Bebek

Bu yöntemde yumurta anne vücudundan dışarı alınır ve insan vücuduna benzemesi sağlanmış yapay bir ortamda spermle aynı yere konularak döllenme sağlanır.

Bu yöntem ilk olarak İngiltere’de ve 1978 yılında uygulanmıştır. Daha sonra farklı nedenlerden dolayı Infertilite sorunu yaşayan birçok insan için umut olmuştur. Tüplerin tıkanıklığı, erkek faktörü, rahim ve yumurtalık etrafındaki yapışıklıklar, Endometriozis, bağışıklık istemine bağlı Infertilite ve açıklanamayan Infertilite gibi birçok rahatsızlığın tedavisi her gün geliştirilen tekniklerle birlikte tedavi edilebilir hale gelmiştir. Tedavinin bulunduğu yıllarda laparoskopik olarak toplanabilen yumurta sayısı 1 ya da 2 iken, günümüzde bu sayı 8 ila 9 olmuş ve tedavinin başarı şansı da yükselmiştir.

İlginizi Çekebilir

Erkeklerde Kısırlık Tanısı Nasıl Konur?

Çiftlerin en büyük hayallerinden birisi de çocuk sahibi olmaktır. Sağlıklı bir çocuğa sahip olmak için …