Semen Analizi

Semen Analizi

Semen Analizi

Erkek faktöründeki İnfertilite, cinsel güç ve boşalmadan bağımsız bir unsurdur ve yapılan testler neticesinde Semen Analizi ile en doğru kanıya ulaşılabilir.

Geçmişte yalnızca kadın faktöründen kaynaklandığı düşünülen İnfertilite probleminin, ilerleyen tıp ve teknoloji olanaklarının verdiği bilgilerle birlikte erkek faktöründen de kaynaklandığı ve üstelik % 40 gibi bir orana denk geldiği görülmüştür.

Sperm analizi

Herhangi bir çiftte kısırlık araştırması yapılması gerektiğinde önce erkekten başlanmalıdır. Bunun için en pratik ve ucuz yöntem olarak Semen Analizi tercih edilir. Semen Analizi alanında deneyimli klinik ve doktorların kontrolünde yapılmalı, konulacak yanlış bir tanının yanlış tedavilere yol açabileceği unutulmamalıdır.

Semen Analizi için örnek verecek erkek, analizden önce 2 ile 4 günlük bir cinsel perhiz yapmalıdır. Örnek mastürbasyondan başka bir yöntemle elde edilmemeli ve kayganlaştırıcı gibi yapay maddeler kullanılmamalıdır. Tercihen analizin yapılacağı klinikte oluşturulmuş odalarda örnek verilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise fazla uzak mesafe olmaması kaydıyla istenen kriterlere uyularak sonuca ulaşılmalıdır. Bu detaylara dikkat edilmek suretiyle örnek taze bir şekilde laboratuara ulaştırılmalıdır.

Örnek Nasıl Değerlendirilir?

Analiz için alınan örneğin sıvılaşması amacıyla yarım saat beklenir. Süre bittikten sonra yapılacak incelemede değerlendirilen unsurlar ise aşağıdaki gibidir:

Miktar

Normal değer olarak görülen miktar hacimce 2 ila 6 mililitre arasındadır. Bu miktar büyük ölçüde spermleri taşıyan Prostat bezi salgısından oluşmakta, oldukça az bir kısmında ise spermler bulunmaktadır. Miktarın fazla olması sperm konsantrasyonunu azaltarak, az olması ise spermlerin hedefe erişmesini zorlaştırarak gebelik elde etme ihtimalini düşürür.

Akışkanlık

Ejakülasyon gerçekleşirken jel kıvamında olan semen, aradan yarım saat geçtikten itibaren sıvılaşma göstererek akışkanlık özelliğine sahip olur. Bu durumun oluşmaması spermlerin hareket yeteneğini kısıtlamaktadır.

pH

Bazik bir sıvı özelliğindeki semen, vajinadaki asidik ortamda spermleri korumaktadır. Eğer pH dengesinde bozulma mevcutsa, spermlerin canlı kalma olasılığı da düşecektir.

Fruktoz

Sperm hareketliliğinde enerji üreten unsurdur ve eksikliği tespit edildiğinde testislerde tıkanıklık durumu gündeme gelir.

Sayı

Mililitrede 20 milyondan daha az sperm bulunan durumlarda “düşük”, 10 milyondan daha az olduğunda ise “çok düşük” olarak nitelendirilmektedir. Bu türden rahatsızlıklara “Oligospermi” adı verilir. Ejakülatta hiç sperm bulunmayan durumlara ise Azospermi denilmekte ve bu hastalar Testis Biyopsisi ile sperm arama yöntemi, yani “TESA” yöntemine yönlendirilmektedir.

Hareket

Sperm hareketliliği ve kalitesi, sperm sayısından da önemli bir faktördür. Normalde spermlerin yarısı ileri doğru hareket etmeli ve yumurtaya erişebilmek amacıyla yüzmelidir.

Şekil

Sperm kalitesi açısından önemli bir faktördür ve şekilsiz spermler düşük oranda dölleme sağlayabilirler. Semen Analizi yapılırken örneğin şekil bakımından normal kabul edilebilmesi için % 30 oranında uygun şekle sahip olması gerekmektedir.

Semen Analizi dahilinde kümeleşme ve iltihap hücreleri gibi durumlar da incelenmektedir. Bütün bu incelemelere karşın, spermin dölleme yeteneğini etkileyen birçok unsur bulunduğundan dolayı bu testler % 100 doğruluk içermemektedir.

İlginizi Çekebilir

Erkeklerde Kısırlık Tanısı Nasıl Konur?

Çiftlerin en büyük hayallerinden birisi de çocuk sahibi olmaktır. Sağlıklı bir çocuğa sahip olmak için …