Vitrifikasyon (Hücre dondurma)

Vitrifikasyon (Hücre dondurma)

Yardımcı üreme yöntem ve tekniklerinde insan hücreleri ve bilhassa embriyolarının kriyoprezervasyonunun üstlendiği görev önemlidir. “ Hücre Dondurma ” yönteminde iki tür teknik uygulanmaktadır: Yavaş kontrollü dondurma yöntemi ve Vitrifikasyon . Yavaş kontrollü dondurma tekniği ilk olarak kullanılan yöntem, vitrifikasyon ise yeni bir yöntemdir.

Yavaş kontrollü dondurma yöntemi hala geçerliliğini koruyan ve uygulamalarda kullanılan bir yöntemdir ancak “Ultra Hızlı Vitrifikasyon” tekniğiyle daha başarılı sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Bu yöntemin 2008 yılında yayınlanmış ilk meta-analiz doğrultusunda daha başarılı canlılık oranlarına ulaştığı kabul edilmiştir.

İki yöntem arasındaki en önemli farklılık ise hücrenin yapısal bütünlüğünün korunma mekanizması durumudur. İlk yöntemde hücre canlılığı için kademeli soğutma ile hücre etrafında buz kristalleri oluşturulur. Vitrifikasyonda  ise konsantrasyonu yüksek dondurma solüsyonları ile ani ısı düşüşü gerçekleştirilir ve hücrenin etrafında cam bir katı yüzey oluşturulması suretiyle korunma sağlanır.

Vitrifikasyon yönteminde hücrelerin “İnkübatör” yani 37 derece ile % 5 karbondioksit oranı değerlerindeki hücrelerin içerisinde korunduğu ve vücut ortamını taklit edebilme özelliğine sahip aletler sayesinde dışarıda geçirdiği süre ilk yönteme oranla daha kısadır. Böylece hücre canlılığını olumsuz olarak etkileme ihtimali bulunan dış etkenlere daha kısa süre maruz kalınır ve korunma sağlanmış olur. Yine bu yöntem maliyet anlamında ilk yönteme göre daha makuldür.

vitrifikasyonHücre Dondurma yönteminde dondurulacak hücre, yüksek konsantrasyonlardaki dondurma solüsyonlarının da yardımıyla ultra hızlı bir şekilde 37 dereceden -196 derecelik kritik sıcaklık aralığından yüksek soğutma hızıyla geçirilerek ve cam şeklinde katılaştırılarak dondurulur.

Vitrifikasyon yönteminin insan hücrelerinde uygulanmaya başlandığı 1998-2000 yıllarında “Geleneksel Vitrifikasyon” olarak adlandırılan bir yöntem uygulanmaktaydı. 2000 yılı ve sonrasında ise daha gelişmiş bir yöntem olan ve daha başarılı sonuçlar alınmasını sağlayabilen “Ultra Hızlı Vitrifikasyon” yöntemi kabul görmeye başlamıştır. “İmplantasyon” olarak anılan transfer edilen embriyo başına rahme tutunabilen embriyo oranı Geleneksel Vitrifikasyon’da % 5 ila % 8 iken, Ultra Hızlı Vitrifikasyon yönteminde % 30’lara varan bir oran elde edilebilmektedir.

Vitrifikasyon Yönteminde Başarıyı Etkileyen Parametreler:

  • Soğutma ve çözme hızı
  • Kullanılan dondurma solüsyonlarının konsantrasyonu
  • Örnek hacmi ile hücrelerin içinde vitrifiye edilip, sıvı nitrojen içerisinde saklanabilmelerini sağlayan özel aparatlar. Yüksek seviyede ısı düşüşünü sağlayabilmek ve Vitrifikasyon Solüsyonu’nun miktarını azaltmak maksadıyla küçük ve ince taşıyıcı aparatlar kullanılmaktadır.

Vitrifikasyon yöntemi günümüzde başarılı bir teknik olarak kabul görmüş bir yöntemdir. Yine de Yavaş Kontrollü Dondurma yönteminin yerini tamamen alabilmek için bazı verilerin netliğe kavuşmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle vitrifiye edilen hücrelerin genetik yapılarının yeni araştırmalar ışığında incelenmesi gerekmektedir. Bu sayede yöntem tek dondurma yöntemi olarak yerini alacak ve başarısını sağlamlaştıracaktır.

Laboratuvar Tetkik Değerleri yazımızı okumak için buraya tıklayın

Sperm Analizi ( Spermiyogram ) yazımızı okumak için buraya tıklayın

İlginizi Çekebilir

İleri Yaşta Azospermi Rahatsızlığına Yakalanmak Mümkün Mü?

Erkeklerin en büyük sağlık problemlerinden birisi de azospermi rahatsızlığıdır. Testislerde meydana gelen işlev bozukluğu ve …