Seminal veziküller (vesikula seminalis)

      Erkek Üreme Sistemi:

seminal veziküller (vesikula seminalis)

Seminal veziküller, erkek üreme sisteminde prostat bezinin yanında bulunan iki adet bezdir. Her biri, prostatın arkasında ve idrar kesesiyle birleştiği noktada bulunur. Seminal veziküller, ejakülasyon sırasında üretraya salgıladıkları sıvıyı üretmekten sorumludur.

Seminal veziküllerin ana işlevi, spermin taşınması ve beslenmesine yardımcı olmaktır. Bu bezler, seminal plazma olarak bilinen özel bir salgıyı üretir. Seminal plazma, ejakülatın (meninin) büyük bir kısmını oluşturan sıvıdır ve ejakülasyon sırasında spermatozoaları taşır.

Seminal veziküller tarafından üretilen salgı, ejakülatın kalınlaşmasına ve viskozitesinin artmasına katkıda bulunur. Ayrıca, spermatozoaların hareketliliğini artırmak için gerekli olan enerji kaynakları (früktoz gibi şekerler) ve diğer besin maddelerini içerir. Seminal veziküllerin salgıladığı sıvı, sperm hücrelerini besleyerek ve koruyarak onların yaşama şansını artırır.

Seminal veziküllerin salgıladığı seminal plazma, prostat bezinden gelen prostat sıvısı ve spermatozoaların üretildiği testislerden gelen sperm ile birleşir. Bu üç bileşen, ejakülasyon sırasında seminal veziküller tarafından üretraya doğru itilir. Üretrada birleşen bu sıvılar, ejakülat olarak adlandırılan meniyi oluşturur.

Seminal veziküllerin normal fonksiyonu, üreme sağlığı ve fertilite için önemlidir. Salgıladıkları sıvı, spermlerin hareketliliğini ve yaşama gücünü artırarak döllenme şansını artırır. Ayrıca, seminal veziküllerin salgıladığı sıvıda bulunan bazı kimyasallar, spermlerin dişi üreme sistemine geçişini kolaylaştırır ve dişi üreme kanalında daha uzun süre aktif kalmasını sağlar.

Seminal veziküller, prostatla birlikte çalışarak üretranın içindeki sıvının pH seviyesini ve viskozitesini düzenler. Bu, spermatozoaların hareket etmesi ve vajinaya geçerken korunması için önemlidir.

Sonuç olarak, seminal veziküller erkek üreme sisteminin önemli bir parçasıdır. Ejakülatın büyük bir bölümünü oluşturan seminal plazmayı üretirler. Spermatozoaların beslenmesi, hareketliliğinin artırılması ve ejakülatın kalitesinin sağlanması gibi önemli işlevleri vardır. Seminal veziküllerin normal fonksiyonu, üreme sağlığının korunması ve doğal yolla gebe kalma olasılığının artırılması açısından önemlidir.


Meni Kesesi Problemleri ve Olası Hastalıklar

Meni kesesi, genellikle nadir görülen bir dizi hastalığa yol açabilen önemli bir anatomik yapıdır. Aşağıda, meni kesesi hastalıklarına dair bazı bilgiler yer almaktadır:

1. Vezikülit: Meni kesesinin enfeksiyonu olan vezikülit, genellikle bakteriyel kaynaklıdır. İltihaplanma bazen apse oluşturabilir. Bu durum, üretra veya prostat bezindeki iltihapların meni kesesine yayılması sonucu meydana gelebilir. Tedavi genellikle antibiyotik kullanımını içerir. Apsenin geliştiği durumlarda ise apsenin drenajı gerekebilir.

2. Seminal Vezikül Kisti: Genellikle belirti vermezler, ancak doğuştan olabileceği gibi sonradan da gelişebilirler. Sonradan oluşan kistler genellikle enfeksiyonlar veya ameliyat sonrası komplikasyonlarla ilişkilendirilir. Tedavi kistin boyutuna bağlı olarak değişir. Büyük kistler laparoskopik cerrahi ile çıkarılabilir.

3. Meni Kesesi Taşları: Nadir olarak meni kesesinde taş oluşabilir. Bu durum genellikle seminal vezikül iltihapları veya doğuştan gelen yapısal sorunlarla ilişkilendirilir. İdrarın meni kesesi kanalına ters yönde akması da taş oluşumunda etkili olabilir. Büyük veya çoklu taş durumlarında, endoskopik veya laparoskopik cerrahiyle taşların çıkarılması gerekebilir.

4. Seminal Vezikül Kanseri: Seminal vezikül kanseri son derece nadirdir. Kanserin nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır. Komşu organlardan, örneğin mesane veya prostat kanserlerinden gelen metastazlar da seminal vezikülleri etkileyebilir.

Meni Kesesi Hastalıklarının Belirtileri: Meni kesesi hastalıklarının belirtileri arasında şunlar yer alabilir:

  • Karın ağrısı
  • Penis ağrısı
  • Boşalma sırasında ağrı
  • Menide kan görülmesi
  • Meni miktarında azalma
  • İdrar yaparken yanma
  • İdrarda kan görülmesi

Ancak, bu belirtiler idrar yolu enfeksiyonları, prostat problemleri gibi başka sağlık sorunlarına da işaret edebilir.

Yorum Yapıldı “Seminal veziküller (vesikula seminalis)”

Yorum Yap